Contact

My Shaxi Hostel ,Sideng street , shaxi town, Da li .Yunnan China

 Contact:  Emily Wen

Email: 55329386@qq.com

Tel   86 15835997724